About

Människan har en strävan är att utvecklas och gå framåt
men vi har också en passion för att samla och återskapa
vår historia.

Men vad uppstår i mellanrummet, vad glöms bort mellan
arv och nutid? Denna fråga är ofta närvarande i min
konstnärliga process. Jag letar ofta platser eller objekt i
offentliga rum eller i människors berättelser som glöms
bort och förintas.

Jag intresserar mig för att spara och gräva fram de minnen
och fragment som ännu finns där transformera dem och ge
dem en ny berättelse och uttryck.