Sätt färg på kulturarvet

”Sätt färg på kulturarvet” okt 2011.                                                                                                                                          

Visby Kulturdag, obeställd konstnärlig integration i det offentliga rummet. Utfört vid Österport och Söderport.

soderport soderport utan trad osterport osteport osterport

soderport osterport

 

 

 

Jag ställer mig frågan vad man får och inte får göra i en högt skattad världsarvsstad som Visby. Och om man kan använda ett redan etablerat kulturevenemang för att komma undan med att utföra en obeställd offentlig utsmyckning. Vem har rätt till det offentliga rummet?