Meeting points

 Obeställd offentlig utsmyckning. Amedalsveckan i Visby med Helene Søs Schjødts och Gocart galley

box7     box6    

 

 

 

 

“Meeting Points” var inspirerad av Almedalsveckans forum för det demokratiska mötet. Vi ville skapa en alternativ mötesplats genom en obeställd konstinstallation i det fria gaturummet, mitt i det Gotländska kulturarvet. Genom material och utformning visualiserades begreppet “möte” och inbjöd till dialog om rätten till det offentliga rummet.Projektet var en del av Gocart gallery temavecka “Gatukonstens rum”.