Face a prejudice

halvbild800 hel   prejudice1800

 

 

BA examensprojekt Danmarks Designskola Bornholm.

Projektet handlade om att kombinera samhällsobservation med konceptuellt konsthantverk där det övergripande temat var fördomar. ”Face a Prejudice” är ett narrativt unikt objekt med metaforisk innebörd.

Med hjälp av titeln ville jag leda in betraktaren på mitt budskap. Att man ofta dömer människor och objekt på avstånd genom vissa inlärda koder och signaler, men att när man går nära förädras ofta bilden och ens åsikt. Råttfällan blir en symbol för ett objekt med hotfull innebörd och den står här ”laddad” i en hotfull position med sina vassa taggar. Fällans lockbete, glaskulan, lyser skimrande rosa och drar till sig uppmärksamhet. När betraktaren går nära verket släcks ljuset i kulan och den rosa lysande nyansen försvinner, istället bildas en spegelbild i kulan och betraktaren ser sig själv. Aktionen i att ljuset släcks förändrar verkets fokus, man ser sig själv och inte objektet. Den förutbestämda tolkningen av verket är bruten och inte längre hotfull då man förstår det meningslösa i att ha en råttfälla gjord av glas.