Slottet

Projektet belönades med Region Gotlands arbetsstipendium 2012.

Slottet Slottet Slottet Slottet Slottet Slottet Slottet Slottet Slottet Slottet

 

 

 

 

foto. Ellen Marie Martinsen

Ett installationsverk med glas, ljud och ljus, galleri GKF i Visby.

Berättelsen om Laugård lever vidare genom dess glasrutor. Vintern 2013 visades utställningen ”Slottet” där ödehuset på Laumyr stod i fokus. Det var ett konstnärligt projekt om ett övergivet hus och dess statusposition. Genom att berätta dess historia och flytta husets förfall till en vit utställningslokal gick det att förändra dess värde.  Installationen bygger på huset fönsterskärvor som låg spridda i rummen, vissa skärvor är upp emot 100 år gamla medans andra är yngre. Alla har de blivit påverkade av väder och vind. Glas har en förmåga att minnas och i en bränningsprocess har spår av tid och smuts transformerats till mönster och materiell förändring lockades fram. I detta projekt samlade jag in olika perspektiv och åsikter om denna plats. Fastighetsmäklaren, byggnadskulturvårdaren och de olika ägarna betraktade alla denna plats på väldigt olika sätt. Deras röster från intervjuver vävdes samman och visade hur det är omöjligt att döma en plats från endast ett perspektiv. 

I vår nutida städade samhällsbild har ”Slottet” inte längre någon funktion och är lämnad till att med naturens hjälp tillintetgöras. Jag fyller denna plats med drömmar, fantasier, lugn och minnen av en svunnen tid, för mig har denna plats ett kulturellt värde och är en symbol för tidens gång. 

”Slottet” där ingen bott på 90 år har en komplicerad historia och är ett ruckel med värdighet.